Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

lilucream
lilucream

December 27 2017

lilucream
It's a little embarrassing that after 45 years of research & study, the best advice I can give people is to be a little kinder to each other.
— Aldous Huxley
lilucream
0161 e168 500
Reposted fromfungi fungi viamemesjasz memesjasz
9776 3261
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaherbatkowa herbatkowa
lilucream
lilucream
0735 a96a
Reposted fromfungi fungi viamemesjasz memesjasz
lilucream
- Jakie cechy decydują o tak zwanej kobiecości?

- Pewność siebie, spontaniczność, ciepło. Kobiece ciepło to wielka siła, która wręcz musi promieniować na zewnątrz, by ogrzewać innych ludzi.
— Krzysztof Hołowczyc, magazyn "Skarb" 3/2016
Reposted fromflorentyna florentyna viaherbatkowa herbatkowa
lilucream
lilucream
1355 912c
Reposted fromGIFer GIFer viamore-than-a-memory more-than-a-memory
lilucream
...trzymali się za ręce. Ręka to jest fajna sprawa. Nie angażuje specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje.
— Anna Gavalda - Po prostu razem
Reposted fromIriss Iriss viamore-than-a-memory more-than-a-memory
lilucream
3938 958d

PSyn czy KoCórka?
Reposted fromEmisja Emisja viaPaseroVirus PaseroVirus
lilucream
4303 ba42 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaPaseroVirus PaseroVirus
lilucream
Nienawidzę przebywania w skupisku ludzi, a zwłaszcza przepychania się między nimi. Wpadam wtedy w paranoję.
— Domi
lilucream
lilucream
1939 c424 500
Reposted fromhagis hagis viaPaseroVirus PaseroVirus
lilucream
3716 57be 500
co tu się odjebało
Reposted fromZircon Zircon viaPaseroVirus PaseroVirus
lilucream
3574 2dfe 500
Reposted fromzciach zciach viaPaseroVirus PaseroVirus
lilucream
3454 2f75 500
Reposted frompiehus piehus viaPaseroVirus PaseroVirus
lilucream
1777 3636
Reposted fromsohryu sohryu viaPaseroVirus PaseroVirus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl