Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2018

lilucream
7160 745f 500
lilucream
7168 8f89 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
lilucream
My new favorite thing is not having an opinion on things I don't know anything about. It's been really great.
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

April 29 2018

lilucream
2563 8abe 500
Reposted fromdaelmo daelmo viaaynis aynis
lilucream
Jesteśmy chorobliwie uzależnieni od technologii. Nie musisz sobie akurat dzisiaj poradzić z życiem, bo przecież załadowałaś nowe piosenki, właśnie ściągasz dwa odcinki swojego ulubionego serialu i wymieniasz się SMS-sami z przyjaciółką. SMS-y są jak papierosy, internet - jak kofeina. To nie jest życie. To nędzna narracja na jego temat. Życie nie polega na konsumowaniu i używaniu elektronicznych produktów. To wszystko hałas. (...) Ten technologiczny konsumpcjonizm jest dobry, żeby zaspokoić chwilowe poczucie pustki, ale nie pomaga poradzić sobie z prawdziwą samotnością i izolacją.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viaaynis aynis
lilucream
3665 c38b 500
Reposted frompampunio pampunio viapkz451 pkz451
lilucream
9763 0fd0 500
lilucream
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
lilucream
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaura-lunaris aura-lunaris
lilucream
lilucream
4013 4338
Reposted fromrudosci rudosci viaaura-lunaris aura-lunaris
lilucream
3654 4732 500
~~~Bob Marley
Reposted fromstormymind stormymind viaaura-lunaris aura-lunaris
lilucream
5183 9db9
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaura-lunaris aura-lunaris
lilucream
3890 0662 500
Reposted fromfungi fungi viawasnae wasnae
lilucream
8597 a038 500
Reposted fromfungi fungi viaszarakoszula szarakoszula
lilucream
7056 28c2 500
Reposted fromxawery xawery viaszydera szydera
lilucream
7068 5b8f
Reposted fromqb qb viawasnae wasnae
lilucream
4115 f5f9
Reposted fromnyaako nyaako viaprzeblyski przeblyski
lilucream
Reposted fromFlau Flau viaathlin athlin
lilucream
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaiwannabeyour iwannabeyour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl