Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

lilucream
8231 6bd4 500
lilucream
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
lilucream
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
lilucream
7561 d078 500
Reposted fromdauser dauser vianotperfectgirl notperfectgirl

July 09 2015

lilucream
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viasmaller smaller
lilucream
4674 ffe1
lilucream
Reposted fromvith vith viastonerr stonerr
lilucream
4028 c5e4 500
Reposted fromsomethingmore somethingmore viastonerr stonerr
lilucream
5307 a621
Reposted fromretaliate retaliate viairmelin irmelin
lilucream

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viakarr4mba karr4mba
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viakarr4mba karr4mba
lilucream
lilucream
3221 86be
Reposted fromseverine severine viapimpmyheart pimpmyheart
lilucream

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viapimpmyheart pimpmyheart
lilucream
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.
lilucream
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze..
— tęsknię

July 04 2015

lilucream
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vianotperfectgirl notperfectgirl

July 02 2015

lilucream
0973 0127 500
5444 6785 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaPii Pii
lilucream

ourbodiesglow:

me as hell

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl