Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2017

lilucream
6646 cb9d 500
Reposted fromDer-Keller Der-Keller viamemesjasz memesjasz
lilucream
7492 ef79 500
Reposted fromtfu tfu viawasnae wasnae
lilucream
0607 ca53 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viawasnae wasnae
lilucream
Reposted fromnaich naich viaoski oski
lilucream
2165 47ce 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaoski oski
lilucream
2025 e99c 500
Reposted fromzciach zciach viaoski oski
lilucream
Ludzie sukcesu mają siłę robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. Czyli, że zamiast brać windę, zawsze cisną schodami do góry. Nikomu się nie chce wstawać rano razem z kogutami – serio – ale są wśród nas ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby to czynić i mimo podkrążonych oczu podbijać świat. Każde przełamanie wewnętrznego oporu, przekroczenie własnej granicy buduje w nas moc do działania i zwiększa wiarę we własne możliwości.

November 28 2017

lilucream
4520 f398
Reposted fromkarahippie karahippie
lilucream
8646 956d
Reposted fromzciach zciach vialoca-blueberry loca-blueberry
lilucream
Wtulić się w Ciebie, przyłożyć głowę do Twojej piersi, poczuć szybkie bicie Twojego serca, zamknąć oczy i zapomnieć o otaczającym Nas świecie.
lilucream
Przypadki nie istnieją. Wszystkie rzeczy, które się zdarzają, zdarzają się w jakimś celu.
Reposted fromjajebie jajebie vialonelyheartsclub lonelyheartsclub
lilucream
Twój problem polega na tym, że czasami doszukujesz się drugiego dna w zwykłych zdaniach.
— Nicholas Sparks
lilucream
Jedną z rzeczy, które przychodzą z dojrzałością, jest świadomość, że masz wpływ na swoje zachowania, a nie na cudze. Możesz decydować, co chcesz dawać z siebie w związku, ale to, co dostaniesz jest już poza twoją kontrolą. Jedyna prawdziwa decyzja jaką możesz podjąć to ta, kogo chcesz mieć blisko siebie. Dlatego bądź odpowiednią osobą, ale też pamiętaj o tym, żeby nie dawać nieskończonych szans komuś, kto „mógłby być ideałem”, „jeszcze się zmieni” albo który „przecież się stara”, ale póki co, to ty w tym związku dajesz więcej.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby vialonelyheartsclub lonelyheartsclub

November 27 2017

lilucream
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viatoniewszystko toniewszystko
lilucream
8613 ebcb 500
Reposted frommeem meem viatoniewszystko toniewszystko
lilucream
6503 5ccc 500
Reposted frompiehus piehus viatoniewszystko toniewszystko
lilucream
7456 c6d7
"Cause home is in your arms, home is where I wanna be" 

October 20 2017

lilucream
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus vianotperfectgirl notperfectgirl
lilucream
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku vianotperfectgirl notperfectgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl